Personligt Varumärke

Also Available in: Engelska

Skapa ett personligt varumärke

Allt fler har insett betydelsen av att ha ett personligt varumärke och att marknadsföra sig själv. Idag är det inte bara produkter och organisationer som behöver ha starka varumärken utan även individer. Du kan behöva visa ditt personliga varumärke på jobbintervjuer, på sociala medier, som ledare, som entreprenör eller när du gör presentationer.

Personliga relationer allt viktigare för ditt personliga varumärke

För att skapa ett starkt personligt varumärke har personliga relationer blivit allt viktigare och det klassiska CV:t räcker inte alltid som konkurrensfördel. När du bygger relationer är det viktigt att du vet hur omvärlden uppfattar dig och vad du står för. En av de viktigaste frågorna du kan få på en anställningsintervju är t ex “Hur skapar du goda relationer?”. Ditt personliga varumärke skapas genom både relationer du skapar digitalt som de du träffar på möten, över en kaffe eller en lunch. Ofta handlar det om att hitta en struktur hur du hela tiden ser till att skapa nya relationer liksom att vidmakthålla de relationer du redan har. När du kommer vilja söka ett nytt jobb eller starta ett nytt företag kan dessa relationer bli den viktigaste resursen du har.

Förtydliga vem du är, vad du kan och vad du vill

Att bygga ett personligt varumärke handlar om att du tar reda på och förtydliga vem du är, vad du kan, vad du vill, vad som är viktigt för dig och hur du uppfattas av din omgivning. När vi tar fram ditt personliga varumärke undersöker vi dina beteenden, drivkrafter, värderingar och prioriteringar. För att du framgångsrikt ska lyckas bygga upp ett personligt varumärke krävs att värderingar, människosyn och vision återspeglar din framtoning. Vi tränar också på din kommunikationsförmåga och att du är tydlig med dina budskap.

Hur kan du göra avtryck i dina möten och presentationer?

Din framtoning är viktig och vi arbetar med att mötet med dig blir färgstarkt—att man kommer ihåg dig och att du gör avtryck i dina möten och presentationer. Ditt personliga varumärke behöver också förknippas med positiva associationer och värden. Vi arbetar med din egen varumärkesstrategi, retorik, budskapets innehåll och tydlighet och förberedelser inför möten och framträdanden. Vi tränar på förberedelser och innehåll inför möten presentationer inför grupp.