Ledarutveckling och ledarskapsutbildning

Also Available in: Engelska

4COLOURS erbjuder företagsanpassad ledarskapsutbildning och ledarutveckling. Några exempel:

Coachande ledarskap & Performance feedback (2 dagar)

Utbildning i coachande ledarskap där ledare lär sig coacha sina medarbetare till bättre motivation och resultat. Ledare tränas i att utöva ett coachande ledarskap både i snabba lägen som i planerade samtal.  Ledare tränas också hur man ger performance feedback  i medarbetarsamtal och förbättrar sin förmåga i svåra samtal, situationer och tydligare målstyrning.

Coaching & Feedback för team (1 dag)

Individerna i teamet lär sig att coacha varandra i gruppen för att ta hjälp av varandra och ge varandra support. Teamet lär sig även att kunna ge feedback till varandra. Denna dag är lämplig för kick-offs eller då teamet behöver en starkare sammanhållning.

Kreativ Kick-ON! (1 dag)

Vi tydliggör den fråga som ska lösas, vi enas om mål och syfte som ligger till grund för workshopen och skräddarsyr ett upplägg. Deltagarna får lära sig kreativa verktyg och kreativt processarbete för att frigöra kreativiteten. Speciellt lampligt för team som vill kliva ett stort steg framåt i utvecklingen.

Kommunikativt ledarskap (1 – 2 dagar)

Vi utgår från en personlighetsanalys WorkPlace Big 5, www.centacs.com, för att bättre förstå ditt eget beteende, ledarskapsstil och hur andra uppfattar dig. Du får en djupare förståelse för dig själv och som team ser ni tydligare likheter och skillnader hos olika individer, vilket kan förbättra interaktionen i teamet. Kan följas upp med individuell coaching och återkoppling på individuella analyser.

 

4Colours

4Colours är ett konsultföretag som erbjuder executive coaching, karriärcoaching och outplacement, ledarutveckling och teamutveckling. 4Colours i Stockholm som drivs av Jaana Lindström, Karriärcoach och Executive Coach (certifierad PCC coach enligt ICF International Coach Federation) har lång erfarenhet av att arbeta med ledare som befinner sig i en global kontext med tydligt affärsfokus med höga resultatkrav. 4Colours består av ett nätverk av konsulter som med en unik mix av kompetenser erbjuder utveckling för individer, team, ledare och organisationer.

Coaching, ledarskapsutbildning och ledarutveckling både på svenska och engelska

4Colours arbetar med många olika typer av branscher, men det som ofta är vanligt är att vi arbetar med ledare i en global kontext där arbetsspråket är engelska – med ledare som har team med medarbetare i olika länder. Vi erbjuder därför alltid våra kunder coaching, outplacement coaching och ledarutveckling både på svenska och engelska.

Metoder och verktyg vi använder för karriärcoaching är CV-granskning på svenska och/eller engelska, uppdatering av profil på Linkedin, inventering av spetskompetenser, personligt varumärke, frågor anställningsintervju, intervjuträning och porträttfotografering för CV och LinkedIn.

För executive coaching använder vi även verktyg som coachande ledarskap, presentationsteknik, personligt varumärke, kommunikation i virtuella team, kreativ idéutveckling, personligt varumärke, omvärldsanalys och framtidsstrategi.

Vi utbildar i coachande ledarskap, kommunikation, presentationsteknik och medarbetarsamtal på svenska och engelska beroende på vilka behov ni har. Utbildningar och konsultinsatser skräddarsys alltid efter era önskemål.

Våra kunder

I dagens affärsvärld måste globala ledare hantera allt fler utmaningar som ofta innebär stora förändringar och omorganisationer. Våra kunder är ledare och organisationer som ständigt måste förändra sig i en global kontext för att kunna leverera goda resultat. Våra kunder är chefer och ledare, konsulter, entreprenörer och högpresterande individer som vill ta sina organisationer och sitt ledarskap till nästa steg.

Våra metoder

Tillsammans med coaching, ledarutveckling och teamutveckling integrerar vi ledarskapsteori, psykologi, framtidsstrategi och idéutveckling. Vi vet att coaching och utveckling kräver en hel del mod från både kunden och coachen och konstruktiv feedback från båda är nödvändiga för att förändringar ska kunna ske. Vi har också lång erfarenhet av att arbeta med seniora ledare och att arbeta med kunder i olika typer av branscher, vilket ger många synergier och helhetsperspektiv.