Kick-off eller Kreativ Kick-ON!

Kick-off aktivitet

Letar ni efter en intressant aktivitet till er nästa kick-off?

Varför inte arrangera en Kreativ Kick-ON?

Kreativa medarbetare är nyckeln till ökad konkurrenskraft!

Människor och organisationer som tänker före alla andra identifierar möjligheter, vågar möta förändringar och skapar framgångsrika team och spännande affärsmöjligheter. Det kräver nya sätt att tänka, kreativa lösningar, nyfikenhet och mod. En Kreativ Kick-ON kan kombineras tillsammans med er kick-off eller konferens och syftet är att sätta igång en kreativ process, stärka teamkänslan och med olika kreativa verktyg genera många nya idéer direkt kopplade till er verksamhet.

Hur går det till?

Först har vi ett möte med er i ledningen för att definiera era behov för att komplettera er kick-off eller konferens och för att formulera tydliga frågeställningar för ert team att arbeta med på workshopen.

Sedan processleder vi ert team på en Kreativ Kick-ON där vi sätter igång en kreativ process. Syftet är att med hjälp av kreativa verktyg få chefer, ledare och medarbetare tillsammans generera nya idéer och att lösa problem på ett innovativt sätt. Man skapar en gemensam syn kring framtida strategier.

En Kreativ Kick-ON engagerar hela teamet, gör att alla är delaktiga samt tar tillvara den kreativa kraften hos medarbetarna. Nya möjligheter skapas genom att se utmaningar i andra perspektiv och beslut kan tas för nya handlingar.

Några veckor efter er kick-off har vi ett uppföljningsmöte med er i ledningen (ingår vid heldag) d vi diskuterar hur ert team på bästa sätt kan fortsätta med de handlingsplaner ni har beslutat.

Exempel på frågeställningar

Hur kan vi samarbeta i gruppen på ett bättre sätt?
Hur kan vi bli bäst på marknaden?
Vad är nästa produkt/tjänst vi behöver utveckla?
Hur lyckas vi nå försäljningsmålen 2015?

Behöver ni en aktivitet till er kick-off? Boka en Kreativ Kick-ON!

Halvdag: Genom de kreativa övningarna startar vi upp något nytt som ni sedan kan fortsätta med
på er konferens eller kick-off och kan ta fram en handlingsplan utifrån.

Heldag: De kreativa övningarna mynnar ut i en konkret handlingsplan som tydliggör hur ni ska göra för att lyckas genomföra era nya ideer i den dagliga verksamheten. Ni kan sedan följa upp handlingsplanen om ni fortsätter er kick-off eller konferens och ett uppföljningsmöte ingår.

Kreativ Kick-ON! Processledare & Plats

Processledare för denna KICK-ON är Jaana Lindström, 4Colours och Inger Pettersson, Allakansälja.

Vi samarbetar med följande konferensanläggningar i Stockholm eller så väljer ni själva en lämplig plats för er kick-off.
Skepparholmen (Nacka)
Skåvsjöholm (Åkersberga)
Körunda (Nynäshamn)

Ta gärna kontakt med oss för att diskutera ett upplägg för er Kick-off.