Har du planerat för din framtid?

Also Available in: Engelska

Vad vet du om din framtid? Vet du var din bransch eller ditt yrke är om 5 år?

Vad kommer ha hänt med kundkrav, affärslogik, kompetens och aktörer? Vad har hänt med din bransch eller yrkesinriktning? Vilka nya möjligheter har öppnats?
Att göra framtidsanalyser i en ständigt föränderlig tillvaro ökar möjligheterna till att skapa din framtid. Det är svårt att föreställa sig något yrke eller bransch som inte skulle dra fördel av att kunna se var man är om fem eller tio år i framtiden. Människor och organisationer som tänker före alla andra är mer förberedda att ta vara på nya möjligheter. Du kan vara den som är förberedd för framtiden!

Framtidsstrategen hjälper dig/er att planera din framtid!

Framtidsstrategen hjälper individer och organisationer att rita ”framtidskartan” genom att få en känsla av hur framtiden kommer se ut och  identifiera möjligheter och förbereda för förändring. Framtidsstrategen analyserar tillsammans med dig/er trender, händelser och förändringar och hjälper er att skapa en önskvärd framtid. Strategier handlar om att ta beslut om vad man ska göra. För att kunna ta beslut behöver man ta reda på vad man ska göra för att möta omvärldens förändrade krav (det man bör göra) och vad man ska göra för att kunna nå sin vision (det man vill vara), samt kunna dra nytta av sina kompetenser (det man kan göra).

4Colours unika metod: Omvärldsanalys + Coachande ledarskap

4Colours har utvecklat en unik metod som förenar omvärldsanalys med framtidsstrategi och ett coachande ledarskap för att ge hållbara resultat. Omvärlds– och trendanalyser ger en översikt hur nya trender inom t ex teknik, livsstil eller konsumentbeteende skulle kunna förändra förutsättningarna för er organisation. Scenarios ger er bättre förutsättningar att förutse konsekvenser av framtida trender, osäkerheter och förändringar. Coachande ledarskap ger er ett förhållningssätt som leder till att ni ställer rätt frågor, att alla känner sig involverade och att ni fattar rätt beslut.

OMVÄRLDSANALYS

 • Omvärldsbevakning
 • Sökmetoder
 • Trendinventering och trendprioritering
 • Konsekvensanalys
 • Sambandsanalys

SCENARIOPLANERING

 • Svårförutsägbara trender
 • Strategiska osäkerheter
 • Scenarios och early warnings

RESURSER & VISIONER

 • Resursinventering
 • Visionering och strategiska mål

STRATEGIER & HANDLINGSPLANER

 • Kreativ idégenerering
 • Planera din framtid
 • Strategier och prioriteringar
 • Handlingsplan, implementering och uppföljning