Executive Coach & Chefscoach

Also Available in: Engelska

Jaana Lindström

Coaching och ledarutveckling för:

VD, ledare, konsulter och entreprenörer

4Colours erbjuder ledare, VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner executive coaching och chefscoaching genom en oberoende strategisk samtalspartner under sekretess. Vi kartlägger personliga resurser och utvecklingsområden samt ställer dessa i relation till organisationen. 4Colours combinerar executive coaching med personligt varumärke och framtidsstrategi. 4Colours kompetens inom executive coaching och chefscoaching innefattar att arbeta med ledare i en global kontext med frågor av hög komplexitet, utmanande situationer, strategiska förändringar, kommunikation, konflikthantering och höga förväntningar på resultat. Coachingen leder även till att du blir en ledare med ett tydligt personligt varumärke och stark kommunikationskompetens.

Exempel på executive coaching/chefscoaching:

 • Att hantera en ökad komplexitet och genomföra en snabbare förändringsledning
 • Identifiera styrkor och utvecklingsområden
 • Karriärutveckling för framtiden och ditt personliga varumärke
 • CV-granskning (svenska/engelska)
 • Outplacement/Omställning
 • Optimera ditt nätverk på LinkedIn
 • Hur du marknadsför dig till headhunters
 • Ledarskap i virtuella/mångkulturella/mångfunktionella team
 • Personlig effektivitet, delegering och prioriteringar
 • Ledningsgruppens arbete och rollen som VD
 • Stakeholder management, relationer och kommunikation internt/externt
 • Performance management och feedback
 • Medarbetarsamtal och performance management
 • Stresshantering och att kunna återhämta sig efter påfrestningar
 • Att hjälpa andra hantera ständiga förändringar, ambivalens och osäkerhet
 • Presentationsteknik på svenska och engelska på en avancerad nivå
 • Framtidstrategi, vision och scenarios
 • Teamutveckling, samarbete och konflikthantering
 • Förändringsledning och hantering av motstånd
 • Personlig ledarutveckling

4Colours Executive Outplacement/Omställning

4Colours arbetar även med outplacement/omställning  genom individuell coaching. Målet med program i omställning eller karriärskifte är att hjälpa individen att så snabbt som möjligt hitta ett nytt arbete som är i linje med personens mål, kompetenser och behov. Vi hjälper individen att bearbeta det som har hänt, göra en självanalys, inventera sina kompetenser, visioner och mål för att ta nästa steg i sin karriär. Vi gör också en strategisk plan för karriär, inventering av arbetsmarknaden, personligt varumärke, nätverk, aktiv jobbsökning, marknadsföring, intervjuträning och kontakt med headhunters.

4Colours Presentationsteknik och mötesledning

Vår erfarenhet av att coacha ledare har visat att många vill kunna göra ett starkare avtryck, påverka många olika stakeholders och få med sig människor i en organisation under ständig förändring. Ledare behöver ofta ta sina kunskaper i presentationsteknik till nästa nivå och hålla bättre möten med sina team med olika bakgrunder och kulturer. Många vi träffar är redan erfarna talare, men behöver ta sina presentationer och möten till nästa steg eller hantera nya situationer i en föränderlig omvärld. Vi förbereder ledare att göra förberedelser och presentationer för alla slags möten. Det vi brukar arbeta med är:

 • Att utveckla dina kommunikationsfärdigheter på en avancerad nivå
 • Att göra ett starkare avtryck genom att förstärka ditt personliga varumärke och ledarskap
 • Att hitta en struktur och tidsplanering för bättre förberedelser
 • Att träna på att tala mer engagerande för att få större inverkan
 • Att förtydliga sina budskap och få olika stakeholders med sig i en förändring
 • Att i större grad använda rummet, kroppsspråk och rörelse i rummet
 • Att kunna hantera svåra frågor, starka personligheter och motstånd
 • Att kunna interagera med sin publik
 • Att kunna leverera dåliga budskap och hantera starka känslor
 • Att hålla bättre möten och delegera mötesledarskapet
 • Att du får feedback på din presentationsstil och förändringar som leder till ökat förtroende
 • Att du känner dig bekväm i att presentera oavsett målgrupp eller storlek på grupp
 • Att hantera eventuell scenskräck

Nästa steg

Vi börjar med att etablera en kontakt på telefon eller email och bokar sedan ett första förutsättningslöst möte. Om vi sedan gemensamt beslutar att vi vill arbeta tillsammans så träffas vi mellan 4 och 12 månader och vi bestämmer hur ofta. Våra möten sker antingen på Järntorget 78 i Stockholm eller hos dig som kund. Möten kan också ske på telefon eller på Skype. Vi kommer överens om när och hur vi kan träffas; vi sätter mål för coachprogrammet och vi följer upp kontinuerligt. Vi skräddarsyr helt enligt kundens behov. Våra coachsamtal är konfidentiella.

Jaana som Executive Coach

Jaana Lindström är en resultatinriktad executive coach och seniorkonsult som sedan år 2000 coachar och utbildar VD, chefer, ledare, projektledare, konsulter och entreprenörer. År 2006 tog hon Silver i Svenska Mästerskapen i Coaching och 2007 fick hon förutom bronspriset utmärkelsen “Sveriges Coolaste Coach”. År 2012 publicerade hon sin bok “Vad vill du, egentligen?”. Jaana har erfarenhet som marknadschef, försäljningschef, vice VD, seniorkonsult, utbildare, executive coach och karriärcoach. Jaana arbetade inom Kinnevik/MTG som seniorkonsult 2000—2006 innan hon började arbeta med sitt eget företag 4Colours. Jaana har utbildat sig till Coach vid Coachutbildning Sverige och till Executive Coach vid Academy of Executive Coaching i England. Hon har en MBA Master of Business of Administration vid Henley Management College i England och är utbildad Framtidsstrateg på Kairos Future. Hon har en grundutbildning i psykoterapi (steg 1) och är även utbildad i Global Coaching hos Rosinski & Company och i ehandel hos Nordic Ecommerce Academy. Jaana har 14 års erfarenhet som executive coach och ledarutvecklare och 24 års erfarenhet av relationer med utländska marknader. Jaana är Leadership Solutions Associate för Center for Creative Leadership som rankas som Nummer 4 i världen i ledarutveckling och hon samarbetar även med ett flertal konsultföretag i Europa och Sverige vad gäller uppdrag i coaching, större ledarutvecklingsprogram och omställningsprogram. Hon har också konsulter i sitt nätverk som är experter inom ledarskap, försäljning och presentationsteknik.

4Colours

4Colours är ett konsultföretag som erbjuder executive coaching, karriärcoaching och outplacement, ledarutveckling och teamutveckling. 4Colours i Stockholm som drivs av Jaana Lindström, Karriärcoach och Executive Coach (certifierad PCC coach enligt ICF International Coach Federation) har lång erfarenhet av att arbeta med ledare som befinner sig i en global kontext med tydligt affärsfokus med höga resultatkrav. 4Colours består av ett nätverk av konsulter som med en unik mix av kompetenser erbjuder utveckling för individer, team, ledare och organisationer.

Coaching och ledarutveckling både på svenska och engelska

4Colours arbetar med många olika typer av branscher, men det som ofta är vanligt är att vi arbetar med ledare i en global kontext där arbetsspråket är engelska – med ledare som har team med medarbetare i olika länder. Vi erbjuder därför alltid våra kunder coaching, outplacement coaching och ledarutveckling både på svenska och engelska. Metoder och verktyg vi använder för karriärcoaching är CV-granskning på svenska och/eller engelska, uppdatering av profil på Linkedin, inventering av spetskompetenser, personligt varumärke, frågor anställningsintervju, intervjuträning och porträttfotografering för CV och LinkedIn. För executive coaching använder vi även verktyg som coachande ledarskap, presentationsteknik, personligt varumärke, kommunikation i virtuella team, kreativ idéutveckling, personligt varumärke, omvärldsanalys och framtidsstrategi. Vi utbildar i coachande ledarskap, kommunikation, presentationsteknik och medarbetarsamtal på svenska och engelska beroende på vilka behov ni har. Utbildningar och konsultinsatser skräddarsys alltid efter era önskemål.

Våra kunder

I dagens affärsvärld måste globala ledare hantera allt fler utmaningar och omorganisationer som ofta innebär stora förändringar. Våra kunder är ledare och organisationer som ständigt måste förändra sig i en global kontext för att kunna leverera goda resultat. Våra kunder är chefer och ledare, konsulter, entreprenörer och högpresterande individer som vill ta sina organisationer och sitt ledarskap till nästa steg.

Våra metoder

Tillsammans med coaching, ledarutveckling och teamutveckling integrerar vi ledarskapsteori, psykologi, framtidsstrategi och idéutveckling. Vi vet att coaching och utveckling kräver en hel del mod från både kunden och coachen och konstruktiv feedback från båda är nödvändiga för att förändringar ska kunna ske. Vi har också lång erfarenhet av att arbeta med seniora ledare och att arbeta med kunder i olika typer av branscher, vilket ger många synergier och helhetsperspektiv.

Välkommen att kontakta 4Colours.
Jaana Lindström, Executive Coach & Chefscoach